KORISNI DOKUMENTI:

STATUT UDRUŽENJA

ETIČKI KODEKS

PRAVILNIK O RADU VIJEĆA
RODITELJA

KONVENCIJA O PRAVIMA
OSOBA SA INVALIDITETOM

PROTOKOL 2019

 

 

 

Udruženje "MOJA LUKA" osnovano je za dobrobit osoba sa invaliditetom, te su i osnovni ciljevi ovog Udruženja usmjereni na poboljšavanje uslova i kvaliteta njihovog života.

Svakodnevni ciljevi Udruženja su podizanje nivoa svijesti građana i institucija koje su direktno i indirektno vezane za ovu populaciju, da osobe sa invaliditetom nisu društveno manje vrijedne, odnosno skretanje pažnje društveno-političkim institucijama na ovu problematiku, kako bi se dugoročnom, normalnom i racionalnom politikom olakšalo njihovo funkcionisanje i njihov život, kao i život njihovih porodica.

Dugoročni cilj i vizija Udruženja je osnivanje i razvoj Centra za osobe sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, u okviru koga bi se zadovoljavale različite potrebe ove populacije (dnevno i višednevno zbrinjavanje, radna okupacija, zapošljavanje i stanovanje uz podršku, različiti oblici asistencije, pomoć u kući i sl.).

U skladu sa Ustavom i važećim zakonskim propisima Udruženje radi na:

 • okupljanju lica sa invaliditetom, roditelja/staratelja, stručnjaka i prijatelja njihovih porodica, radi pružanja organizovane pomoći i zaštite ove populacije,
 • razvoju društvene svijesti kod roditelja/staratelja i okruženja, da lica sa invaliditetom nisu društveno manje vrijedna,
 • stvaranju uslova za razvoj programskih sadržaja koji omogućavaju izgradnju normalne društvene svijesti u redovnoj, dodatnoj, dopunskoj i fakultativnoj nastavi u osnovnom, srednjoškolskom obrazovanju,
 • pružanju podrške osobama sa invaliditetom, kao i članovima njihovih porodica,
 • stvaranju uslova za potpuno socijalno uključivanje osoba sa invaliditetom u zajednicu,
 • omogućavanju raznih vidova pomoći kroz donacije humanih ljudi,
 • predlaganju nadležnim organima donošenje mjera i propisa radi proširivanja i usavršavanja sistema zaštite osoba sa invaliditetom kojima će se omogućiti edukovanje stručnog kadra vezano za pružanje vaspitno-obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih usluga osobama sa invaliditetom,
 • iniciranju formiranja dnevnih centara sa odgovarajućom stručnom i finansijskom podrškom institucija sistema na lokalnom, odnosno republičkom nivou,
 • institucionalnom jačanju i razvoju samog Udruženja kroz stalnu edukaciju članova putem seminara, predavanja, publikacija, primjenom savremenih metoda u radu, angažovanju kvalitetnih vanjskih saradnika i stvaranju partnerske mreže,
 • saradnji sa srodnim udruženjima i organizacijama civilnog društva, nadležnim institucijama i obavljanju svih drugih poslova u skladu sa važećim zakonskim propisima.

  -   organizovanju i pružanju socijalnih usluga u zajednici za djecu, omladinu i odrasle osobe sa invaliditetom:
 • dnevnog zbrinjavanja djece, omladine i odraslih lica sa invaliditetom,
 • višednevnog zbrinjavanja djece, omladine i odraslih lica sa invaliditetom,
 • kućnih posjeta,
 • pomoći u kući,
 • stanovanje uz podršku,
 • različitim oblicima asistencije i sl.

  -  osnivanju ustanova socijalne zaštite za djecu, omladinu i odrasle osobe sa invaliditetom,
  -  resocijalizaciji lica sa invaliditetom u procesu deinstitucionalizacije.

  Udruženje ostvaruje postavljene zadatke preko svojih organa upravljanja, sarađuje sa lokalnom zajednicom i republičkim institucijama, privrednim organizacijama, organizacijama dječije zaštite, zdravstvene i socijalne zaštite, vaspitanja, obrazovanja, organizacija za rehabilitaciju, stručnim savezima i drugim humanitarnim domaćim i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama.

 

 

 

 

 

 

 
Sva prava zadržava Moja Luka 2022