Nakon provedene procedure, 11.10. 2010. godine, Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama i lica sa invaliditetom "MOJA LUKA" je upisano u jedinstveni registar udruženja građana kod Osnovnog suda u Banjaluci, sa svojstvom pravnog lica. Sjediste Udruženja je u Banjaluci, ulica Dositeja Obradoviċa 1.

NAZAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sva prava zadržava Moja Luka 2019