04. jun 2020. godine -
Održan sastanak sa gradonačelnikom


4. juna 2020. godine održan je sastanak predstavnika organizacija koje na teritoriji Grada Banja Luka pružaju socijalne usluge
za populaciju djece, osoba sa invaliditetom, starih osoba i osoba sa problemima u mentalnom zdravlju
- Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama i lica sa invaliditetom "Moja luka",
Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima,
Udruženje za pomoć licima sa autizmom "Djeca svjetlosti",
Udruženje građana "Dnevni centar za stare osobe",
Udruženje građana "Nova generacija",
Centar za pomoć porodicama i djeci sa poteškoćama "Dajte nam šansu - Zvjezdice",
Udruženje za pomoć porodicama, licima i zajednici u mentalnom zdravlju "Zajedno"
- sa gradonačelnikom, Igorom Radojičićem.
 
Tema sastanka bila je rad dnevnih centara u vanrednim okolnostima izazvanim pandemijom COVID-19.

 

 


02

Sva prava zadržava Moja Luka 2020