04. decembar 2019. godine -
Posjeta socijalnih radnika CSZR Banja Luka,

Dana 04.12.2019 u posjeti Dnevnom centru Moja luka bile su
Soc.radnice Maja Davidović i Anđelka Vukobrad .
Posjeta je realizovana povodom Svjetskog Dana invalida .

02

-----------------------------

16. oktobar 2019. godine  - Održan sastanak i rad u fokus grupama u cilju kreiranja kvalitetnog
Akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom za period 2020 – 2026 godina.

Izrada akcionog plana predviđena je Strategijom razvoja Grada Banje Luka,
a vodeći principi su održivost i socijalna uključenost.
U izradi akcionog plana učestvovali su predstavnici organizacija lica sa invaliditetom,
ustanova socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja, saobraćaja,
privrede, te različitih odjeljenja Gradske uprave.


-----------------------------------------------

17. jun 2019. godine -
Donacija Rotari kluba Banja Luka

Jun 2019. godine Dnevnom centru "Moja luka"
je doniran računar sa svom pratećom opremom
Zahvaljujemo se
Rotari kluba Banja Luka
na donaciji.

-----------------------

28. maj 2019. godine -
Posjeta

Dana 28.05.2019 u posjeti Dnevnom centru Moja luka bile su
psiholog Svetlana Ljevar-Lučić,Bogdana Vasić student IV godine Socijalnog rada i
Dragana Pavlović Socijalna radnica Ugostiteljsko-Trgovinsko-Turističke
škole Banja Luka. U poznali smo ih sa radom našeg dnevnog centra.

02

-----------------------

17. maj 2019. godine -   Potpisan Protokol o postupanju i saradnji nadležnih institucija
u oblasti socijalne zaštite i inkluzije


Udruženje "Moja luka" je, zajedno sa predstavnicima više institucija i organizacija potpisalo
Protokol o postupanju i saradnji nadležnih institucija u oblasti socijalne zaštite i inkluzije.

Protokolom su definisane procedure i način postupanja u vezi sa radom sa djecom sa smetnjama u razvoju, sa ciljem
unapređenje multisektorskog pristupa socijalne zaštite i inkluzije uvođenjem referalnog mehanizma, te obezbjeđenja
kvalitetnije saradnje i rada nadležnih institucija i organizacija grada Banja Luka na aktivnostima pružanja
podrške i zaštite djeci sa smetnjama u razvoju.

Protokol su, uz Grad Banja Luka i Centar za socijalni rad Banja Luka, danas potpisali i: Dom zdravlja Banja Luka;
Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje; aktivi direktora osnovnih i srednjih škola grada Banja Luka;
stručni aktivi pedagoga osnovnih i srednjih banjalučkih škola; Centar „Zaštiti me“;
Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora;
Centar za specijalističke socijalne usluge „Za majku i dijete“;
Policijska uprava Banja Luka;
Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banja Luka;
UG „Nova generacija“; Udruženje za pomoć licima sa autizmom „Djeca svjetlosti“;
Centar za podršku porodicama djece i osoba sa poteškoćama „Dajte nam šansu – Zvjezdice“;
Udruženje gluvih i nagluvih regije Banja Luka;
Udruženje roditelja i lica sa posebnim potrebama „Hrabro srce“ i Savez za rijetke bolesti.

0203

--------------------------

30. apr 2019. godine -
Posjeta iz Udruženja Žene to mogu

30. aprila 2019. godine u posjetu Dnevnom centru "Moja luka"
su došli predstavnici udruženja Žene to mogu,žene to hoće
Zahvaljujemo im se na divnim poklonima i pažnji.


 

Sva prava zadržava Moja Luka 2021