23. decembar 2014. godine -
Profesori i učenici Gimnazije Banja Luka uručili vrijednu
donaciju Dnevnom centru "Moja luka"

Od srca se zahvaljujemo profesorima i učenicima Gimnazije Banja Luka koji su Dnevnom centru "Moja luka" uručili
vrijednu donaciju. Prijatno smo iznenađeni vašim gestom i puno nam znači što ste odlučili da nam pomognete.
S obzirom da sami obezbjeđujemo veći dio sredstava za rad dnevnog centra, donacija je zaista stigla u pravi čas.

Humanitarnu akciju su pokrenule profesorice njemačkog u Gimnaziji Banja luka. Glavni učesnici su bili učenici koji
pohađaju DSD nastavu i učenici koji uče njemački. Dva dana učenici su sa profesoricama pripremali kolačiće i nakit
(koji su djeca ručno plela). Na dan akcije, pravili su i voćne salate. Takođe, postojao je i štand sa starim knjigama
koje su namijenjene poplavljenim školskim bibliotekama. Većina profesora je podržala akciju, kupujući neke od proizvoda.
Za 450 KM, koliko je prikupljeno, kupljeni su prehrambene proizvodi i školski pribor koji su uručeni
Dnevnom centru "Moja luka".

U ime djece i roditelja, još jednom, puno hvala.

01

02

03

-----------------------------------------------------------------------------------

15. decembar 2014. godine -
Donacija Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banja Luka

Zahvaljujemo se Udruženju za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banja Luka,
čiji su predstavnici 15. decembra 2014. godine, uručili vrijednu donaciju Dnevnom centru "Moja luka".

U ime djece i roditelja, još jednom, puno hvala.

01

02

-----------------------------------------------------------------------------------

1. septembra 2014. godine,

nastavljena realizacija projekta "Podrška djeci i omladini sa težim i kombinovanim smetnjama"
uz podršku IN Fondacije - fondacije za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH.

01

-----------------------------------------------------------------------------------

30. jul 2014. godine -   
Udruženje Moja luka" dobilo status udruženja od interesa za Grad Banjaluku

Skupština Grada Banja Luka je na Sjednici održanoj 17. jula 2014. godine donijela
Odluku o utvrđivanju statusa udruženja od interesa za Grad.

Udruženje "Moja luka" je zajedno sa još 67 udruženja sa područja grada,
dobilo status udruženja od interesa za Grad Banjaluku, na period od dvije godine.

-----------------------------------------------------------------------------------

15. jul 2014. godine -   
Predstavljeni re
zultati 7 projekata Nevladinih organizacija

15. jula 2014. godine, u Administrativnoj službi Grada Banja Luka upriličeno je predstavljanje rezultata 7 projekata organizacija civilnog društva sa područja Grada Banja Luka, realizovanih u okviru glavnog projekta pod nazivom
„Razvoj lokalne demokratije - LOD 3“, koji je finansirala EU, a sprovodio ga
Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP) uz učešće Grada Banja Luka u finansiranju.

Prezentaciji projektnih rezultata prisustvovao je gradonačelnik Grada Banja Luka, Slobodan Gavranović, koji je istakao da su realizacijom projekata ostvareni i neki strateški ciljevi Grada, jer su projekti bili okrenuti djeci sa posebnim potrebama, mladima i zapošljavanju, starim ljudima u seoskom i prigradskom području, te nacionalnim manjinama.

Predstavnik UNDP-a i rukovodilac projekta LOD, Samir Omerefendić, rekao je da su zadovoljni postignutim rezultatima projekta „LOD 3“, za koji je u 15 gradova i opština u Bosni i Hercegovini izdvojeno dva miliona eura. Cilj projekta bio je ostvarenje što bolje saradnje između lokalnih zajednica i nevladinog sektora, kao i realizacija projekata koji zaista imaju uticaja na zajednicu.

Projekti u Banjaluci realizovani su u periodu od septembra 2013. godine do kraja aprila 2014. godine:

 • Edukacija u pružanju usluga dadilja - siguran put do posla (NVO „Dobri medo“),
 • Mobilni stručni timovi za inkluziju u obrazovanju djece s teškoćama u razvoju u prigradskim i
  seoskim područjima grada (Fondacija psihološko savjetovalište „Ipostasis“),
 • Projekat „Moja luka“ (Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama i
  lica sa invaliditetom „Moja luka“),
 • Obukom i podrškom do samozapošljavanja (Omladinski komunikativni centar),
 • Starost je zlatno doba (Humanitarna organizacija „Partner“),
 • Terapijsko plivanje za djecu sa posebnim potrebama (Udruženje građana „Sva djeca svijeta“),
 • Podrška zapošljavanju i osnaživanju kapaciteta ranjivih grupa, uz edukaciju o pokretanju biznisa i aktivnom traženju posla (Udruženje Roma „Veseli brijeg“).

-----------------------------------------------------------------------------------

3. januar 2014. godine -  Rješenje ministra zdravlja i socijalne zaštite

 

Obavještavamo vas da je naše udruženje, nakon višemjesečne procedure kod Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, ispunilo uslove u pogledu prostora, opreme, potrebnog broja stručnih i drugih radnika i dobilo Rješenje ministra zdravlja i socijalne zaštite, broj 11/05-533-164-4/13, od 03.01.2014. godine, za obavljanje djelatnosti socijalnog rada bez smještaja za starija lica i lica sa invaliditetom.  

Time smo stekli i formalne uslove da se pravo na dnevno zbrinjavanje finansira iz budžeta jedinice lokalne samouprave (Zakonu o socijalnoj zaštiti RS, član 134, stav 3.).   S obzirom, da dnevni centar "Moja luka" pripada mješovitom sistemu socijalne zaštite (lokalna zajednica +  udruženje građana + donatorska sredstva), te da od Grada Banjaluka dobijamo samo dio finansijskih sredstava, nadamo se da ćemo zajedničkim angažmanom uspjeti da obezbijedimo sredstva za rad dnevnog centra u kontinuitetu i za razvoj ove usluge u budućnosti

 

-----------------------------------------------------------------------------------

1. januar 2014. - 31. maj 2014. godine


Realizuje se projekat "Podrška dnevnom zbrinjavanju",
kojeg podržava Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske.

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

OSTALE VIJESTI

 

VIJESTI IZ 2016
VIJESTI IZ 2015
VIJESTI IZ 2014
VIJESTI IZ 2013
VIJESTI IZ 2012
VIJESTI IZ 2011

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAZAD

 

 

Sva prava zadržava Moja Luka 2019