3. septembar 2013. godine -   Potpisan ugovor sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP)

 

3. septembra 2013. godine, u Administrativnoj službi Grada Banja Luka upriličeno je potpisivanje ugovora nevladinih organizacija sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) o finansiranju projekata koji su odabrani putem javnog poziva, u okviru projekta "Jačanje lokane demokratije - LOD III).

Predstavnik UNDP-a i rukovodilac projekta LOD, Samir Omerefendić, koji je u ime ove organizacije potpisao ugovor, kazao je da projekat ima za cilj poboljšanje saradnje između jedinica lokalne samouprave i civilnog sektora. Također je istakao da je na javni konkurs bio prijavljen 41 projekat, od kojih je izabrano sedam najboljih, te izrazio očekivanje da će izabrani projekti pomoći isključenim grupama ljudi da nađu svoje mjesto i da im se olakša život u zajednici u kojoj žive.

Projekat "Moja luka", koji se bavi socijalnim uključivanjem djece i omladine sa težim, teškim i kombinovanim smetnjama u razvoju, je jedan od sedam projekata koji će biti finansiran u narednih 8 mjeseci.

Ukupan iznos sredstava koji je odobren za ove projekte je 343.000,00 KM. Većina sredstava je obezbijeđena iz sredstava Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije, a 20 % iznosa je učešće Grada Banja Luka.

U ime Grada Banja Luka, potpisivanju ugovora prisustvovala je zamjenik gradonačelnika, Jasna Brkić, koja je istakla da je uloga civilnog društva izuzetno značajna za razvoj lokalne samouprave i da Grad Banja Luka čini sve što može da unaprijedi saradnju sa civilnim sektorom.

U Banjaluci djeluje više od 800 organizacija civilnog društva, 340 nevladinih organizacija, a osim Udruženja "Moja luka" ugovore su potpisali predstavnici organizacije "Dobri medo", Fondacije psihološko savjetovalište "Ipostasis", Omladinskog komunikativnog centra, Humanitarne organizacije "Partner", Udruženja "Sva djeca svijeta" i Udruženja Roma "Veseli brijeg".

 

 

01

02

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

19. jun 2013. godine -  Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini

19. juna 2013. godine, u prostorijama OO Crvenog krsta u Banjaluci, održana je radna sesija predstavnika organizacija civilnog društva vezana za Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini, odnosno identifikovanje i prioritiziranje ugroženih grupa stanovništva i njihovih potreba.
 
Cilj Projekta je doprinijeti unapređenju zdravstvenih ishoda u Bosni i Hercegovini, kroz poboljšanje kvaliteta i efikasnosti usluga medicinskih sestara/tehničara, posebno na nivou primarne zdravstvene zaštite, te povećanje pristupa uslugama ugroženim kategorijama stanovništva.

Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini u potpunosti je finansiran od Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), a ključnu odgovornost za implementaciju projekta preuzele su: Fondacija FAMI, Univerzitetska bolnica u Ženevi (HUG) i Institut sestrinskih nauka Univerziteta u Bazelu (INS).

 

01

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

18. jun 2013. godine -  Održan Sajam socijalnih usluga Grada Banja Luka

18. juna 2013. godine, u Domu omladine u Banjaluci, održan je prvi Sajam socijalnih usluga
Grada BanjaLuka. Više...

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2. jun 2013. godine -     Posjeta predstavnika Udruženja "Korak nade" iz Broda

2. juna 2013. godine, predstavnice Udruženja "Korak nade" iz Broda posjetile su naše udruženje. Cilj posjete je bila razmjena informacija i upoznavanje sa radom udruženja, te  uslugom dnevnog zbrinjavanja za djecu i omladinu sa težim i kombinovanim, organizovanu u okviru Dnevnog centra "Moja luka".

01

02

--------------------------------------------------------------------------------------------------

18. maj 2013. godine -predstavnici Udruženja "Moja luka" posjetili su Udruženje "Korak nade" Brod.

Udruženja uspješno sarađuju već nekoliko godina, a ovo je prva posjeta u
okviru projekta jačanja korisničkih udruženja, koji finansira Projekat mentalnog zdravlja u BiH.

Oba udruženja se bave uključivanjem djece i omladine sa različitim poteškoćama u zajednicu, odnosno poboljšavanjem kvaliteta njihovog života i boljeg i kvalitetnijeg zadovoljavanja njihovih potreba.

S obzirom da se, bez obzira na specifičnosti svojih korisnika, u svom radu oba udruženja susreću sa sličnim problemima i preprekama u njihovom rješavanju, ovakve posjete su veoma korisne jer omogućavaju razmjenu iskustava i iniciranje zajedničkih aktivnosti, kao i stvaranje mreže podrške.

 

posjeta

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

15. maj 2013. godine -
Okrugli sto "Porodične vrijednosti u savremenom društvu"

povodom Međunarodnog dana porodice,
JU Centar za socijalni rad Banja Luka organizovao je okrugli sto na temu
"Porodične vrijednosti u savremenom društvu",
s ciljem podizanja svijesti o značaju podrške porodici u savremenom društvu.

Uvodnu riječ održala je gosp. Borka Vukajlović, direktorica Centra za socijalni rad Banja Luka,
a prisutnima su predstavljene prezentacije sa temama:

 • "Porodični problemi u savremenom društvu"
  mr Radmila Dašić, Centar za socijalni rad Banja Luka,
 • "Tradicionalni stavovi o porodici i savremeni tokovi"
  protonamjesnik Dragan Maksimović, paroh banjalučki,
 • "Porodična konferencija - primjeri dobre prakse u savremenom društvu"
  Dušanka Zavišić, Udruženje "Porodična mreža" Banja Luka,
 • "Ekonomska podrška porodici"
  Jovan Radovanović, Udruženje "4 +" Banja Luka.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Administrativne službe
Grada Banja Luka - Odjeljenje za društvene djeatnosti, Ombudsmana za djecu RS,
nevladinih organizacija, vjerskih organizacija, te predstavnici zdravstvenog i obrazovnog sektora.

01

 

----------------------------------------------------------------------

27. februar 2013. godine - 
Informativni sastanak o primjeni Konvencije Ujedinjenih nacija
o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

 

27. februara 2013. godine, u Hotelu "Bosna" u Banjaluci, održan je informativni sastanak na temu "Primjena Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini: izazovi i prioriteti iz perspektive lokalne zajednice". Sastanak je organizovalo udruženje "Inicijative preživjelih od mina" u partnerstvu sa udruženjem "Bospo" iz Tuzle, a u okviru projekta "Podrška mehanizmu zaštite i promociji ljudskih prava osoba sa invaliditetom kojeg finansira Evropska unija.

Jedan od postavljenih ciljeva projekta odnosi se na povećanje razumijevanja lokalnih aktera i
učešća samih osoba sa invaliditetom u procesima primjene Konvencije u Bosni i Hercegovini.

Sastanku su prisustvovali predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom sa područja Grada Banja Luka,
kao i predstavnici Administrativne službe Grada Banja Luka - Odjeljenje za društvene djelatnosti i
Odjeljenje za stambene, komunalne i poslove saobraćaja, predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, predstavnici Ministarstva porodice omladine i sporta RS,
Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS, te Centra za socijalni rad Banja Luka.

 

01


----------------------------------------------------------------------
6. februar 2013. godine - 
Sastanak predstavnika udruženja i projektnog tima Projekta mentalnog zdravlja u BiH

 

6. februara 2013. godine, Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini organizovao je u Banjaluci sastanak projektnog tima sa predstavnicima 27 korisničkih udruženja iz Republike Srpske i predstavnicima 2 korisnička udruženja iz Brčko Distrikta.

Inače, projekat se implementira u 29 gradova širom Bosne i Hercegovine, a odvija se u tri faze u trajanju od po tri godine. U narednom periodu projekat podržava dalji razvoj i jačanje kapaciteta korisničkih udruženja kroz dodjelu grantova, odnosno podržava udruženja osoba sa teškim mentalnim poremećajima, udruženja osoba liječenih zbog alkoholizma, udruženja ratnih veterana, udruženja osoba koje su pod stresom zbog somatskih bolesti i udruženja djece sa posebnim potrebama i njihovih porodica.

Krajnji korisnici projekta su korisnici usluga zaštite mentalnog zdravlja, osobe sa mentalnim poremećajima ili oboljenjima i njihove porodice. Također, osim Ministarstva civilnih poslova BiH, entitetskih ministarstava zdravstva i Odjela za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta, korisnici projekta su i brojne institucije javnog sektora, psihijatrijske klinike i odjeljenja u bolnicama, entitetske agencije za akreditaciju u zdravstvu, entitetski i kantonalni fondovi zdravstvenog osiguranja i zavodi za javno zdravstvo, udruženja korisnika usluga zaštite mentalnog zdravlja.

Cilj projekta je unaprijeđeno mentalno zdravlje sveukupne populacije, kao i sposobnosti kreatora politika i odgovornih institucija u postizanju evropskih standarda u zaštiti mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini.

 

01 02 03
04    
 

 

OSTALE VIJESTI

VIJESTI IZ 2016
VIJESTI IZ 2015
VIJESTI IZ 2014
VIJESTI IZ 2013
VIJESTI IZ 2012
VIJESTI IZ 2011

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAZAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sva prava zadržava Moja Luka 2021
01