Banja Luka, 25. decembar 2012. godine -  
Prijem kod ministra zdravlja i socijalne zaštite
Republike Srpske, gosp. Ranka Škrbića

Dana 25. decembra 2012. godine,
upriličen je sastanak predstavnika Udruženja "Moja luka" sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, gosp. Rankom Škrbićem. Ministar je upoznat sa radom Udruženja u proteklom periodu i sa aktivnostima koje se provode u Dnevnom centru "Moja luka", koji zbrinjava djecu i omladinu sa težim i kombinovanim smetnjama.

Bilo je riječi o mogućnostima daljeg razvoja usluge dnevnog zbrinjavanja djece i omladine sa težim i kombinovanim smetnjama, kao i podršci ministarstva Udruženju "Moja luka". Sastanku je prisustvovao i pomoćnik ministra, gosp. Ljubo Lepir


01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banja Luka, 20.decembar 2012. godine -
Primanje donacije povodom otvaranja KONZUMA u Banja Luci

Povodom otvorenja Super Konzuma u Banjaluci, direktor Konzuma, gosp. Dragan Baškarad, je u ime kompanije Konzum, Udruženju "Moja luka" uručio donaciju u vrijednosti od 10.000 KM. Donacija je namijenjena finansiranju rada Dnevnog centra "Moja luka" u 2013. godini, u kojem se zbrinjavaju djeca i omladina sa težim i kombinovanim smetnjama.

Ovom prilikom se od srca zahvaljujemo gosp. Baškaradu i Konzumu na iskazanoj humanosti i ovoj velikodušnoj donaciji.

 

01 02 03
04 05 06

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banja Luka, 11.decembar 2012. godine -
Prijem kod gradonačelnika Banja Luke gosp. Slobodana Gavranovića

Dana 11. decembra 2012. godine,
upriličen je sastanak predstavnika Udruženja "Moja luka" sa gradonačelnikom Grada Banja Luka, gosp. Slobodanom Gavranovićem. Sastanku je prisustvovala i savjetnica gradonačelnika za društvene djelatnosti, gosp. Ljiljana Radovanović.
Gradonačelnik je upoznat sa članovima i korisnicima udruženja "Moja luka", radom udruženja u proteklom periodu, kao i aktivnostima koje se provode u Dnevnom centru "Moja luka" koji zbrinjava djecu i omladinu sa težim i kombinovanim
smetnjama.

 

001

002

004

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. novembar 2012. godine - Okončana realizacija projekta "Mobilni tim"

30. novembra 2012.
godine uspješno je okončana realizacija projekta"Mobilni tim - podrška i rehabilitacija djece sa posebnim potrebama u krugu porodice". 

Ovim putem se zahvaljujemo holandskoj fondaciji Kinderpostzegels, odnosno IN Fondaciji (Fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH) na finansijskoj podršci i razumijevanju bez kojeg projekat ne bi bio realizovan.

Također se zahvaljujemo Ministarstvu zdravlja i socijane zaštite Republike Srpske koje je sufinansiralo projekat po dijelu budžetske linije direktnog rada sa djecom i omladinom - fizikalni tretman, kao i volonterima i svim ljudima dobre volje koji su doprinijeli uspješnom provođenju projektnih aktivnosti.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. jul 2012. godine -
Ministarstvo porodice, omladine i sporta podržalo projekat
»Muzikoterapija u Dnevnom centru "Moja luka"

min

Rješenjem ministrice porodice, omladine i sporta, a na osnovu prijave Udruženja "Moja luka" na konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti podrše porodici, Udruženju "Moja luka" su odobrena novčana sredstva za projekat "Muzikoterapija u Dnevnom centru "Moja luka".

Projekat traje do kraja godine, a njegovom realizacijom poboljšaće se kvalitet života korisnika usluge dnevnog zbrinjavanja, te se ovim putem zahvaljujemo Ministarstvu porodice, omladine i sporta na razumjevanju i ukazanoj pomoći.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. jun 2012. godine - Zvanično otvaranje Dnevnog centra "Moja luka"Dana 27. juna 2012. godine Udruženje "Moja luka "
je zvanično obilježilo rad Dnevnog centra "Moja luka", uz prisustvo predstavnika lokalne zajednice, donatora, prijatelja Udruženja "Moja luka" i brojnih medija.

01

02

Dnevni centar je "pilot" projekat Udruženja "Moja luka",
namijenjen socijano isključenoj djeci i omladini sa težim i kombinovanim smetnjama u razvoju, omladini koja nije uključena niti u jedan vid organizovanog zbrinjavanja, habilitacije ili školovanja.

 Realizaciju projekta omogućuju
Grad Banja Luka,
Udruženje za pomoć mentalno  nedovoljno razvijenim licima Banja Luka u saradnji sa
Centrom za socijalni rad Banja Luka i
Centrom za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka
.

03
04

 


Ova usluga kod nas do sada nije postojala, pa se ovom prilikom zahvaljujemo Gradu Banja Luka i gradonačelniku, gosp. Dragoljubu Davidoviću i njegovim saradnicima, posebno gosp. Ljiljani Radovanović, načelnici Odjeljenja za društvene djelatnosti i njenim saradnicima Milenku Malinoviću i Vladimiru Golubiću, bez čijeg angažmana bi roditelji Udruženja "Moja luka" danas još uvijek tražili rješenje za svoju djecu.

 
Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banja Luka je obezbijedilo dio sredstava donatorske večere "S ljubavlju hrabrim srcima" i pomoglo finansiranje kadrova Dnevnog centra "Moja luka".

05

 

Renoviranje i adaptaciju prostora za korisnike dnevnog centra u cjelosti je finansirao
gosp. Slobodan Stanković i Integral inženjering,

dok su opremanje i rad dnevnog centra pomogli brojni donatori od kojih ističemo:

Nova banka Banja Luka, Hidrocentrale na Vrbasu Mrkonjić Grad, "Unitehna" Glamočani, "Čajavec-Mega" Banja Luka, "Preventiva" Banja Luka, "Mega Stil" Banja Luka, Restoran "San Remo" Banja Luka, "Inkoprom" Banja Luka,
"Informativni centar" Trn,
gosp. Svetlana Grgić i njene kolege iz Odjeljenja za veleprodaju MTel,
gosp. Dijana i Srđan Škorić,
gosp. Milanka Radomir, gosp. Darinka Banjac i "M&I Systems" Banja Luka,
Hypo-Alpe-Adria Banka Banja Luka
, "Jovan Design" Banja Luka, gosp. Igor Vokić, majstor Luka, gosp.Stevan Jovanović

 

 

 


Gosp. Nataša Radulović,
direktorica Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje
, korisnicima dnevnog centra uručila je poklon - rad djece banjalučkih vrtića

 

 

06
07

 

 

 

Dnevni centar "Moja luka",
ovom prilikom su posjetile i članice
Aktiva žena Mjesnog odbora SNSD MZ Starčevica, koje su korisnicima uručile prigodan higijenski paket.

 

S obzirom na činjenicu da u Banjaluci ne postoji dnevni centar za zbrinjavanje lica
sa težim i kombinovanim smetnjama u razvoju, te na neophodnost razvijanja ove usluge,
nadamo se da će se ostvariti namjera gradskih vlasti da Dnevni centar "Moja luka"
preraste u veliki dnevni centar koji bi bio trajno održiv i koji bi mogao zbrinjavati veći broj korisnika.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. april 2012. godine - Posjeta  gosp. Mariane van Teeffelen

 

Udruženje "Moja luka" posjetile su gosp. Mariana van Teeffelen, predstavnica fondacije Kinderpostzegels iz Holandije i gosp. Branka Ivanović, Izvršna direktorica IN Fondacije, fondacije za socijalno uključivanje djece i mladih u Bosni i Hercegovini.

 

Predstavnici udruženja zahvalili su se gosp. Van Teeffelen i gosp. Ivanović na posjeti, kao i na razumijevanju i podršci udruženju, te ih upoznali sa aktivnostima udruženja, planovima i problemima sa kojima se susreću članovi udruženja.

 

U razgovoru sa predstavnicima Udruženja, gosp. Van Teeffelen je svojim sugestijama pomogla oko smjernica za ostvarivanje što boljih rezultata u radu sa djecom i omladinom. Razgovaralo se i o provođenju projekta "Mobilni tim", koji finansijski podržava fondacija Kinderpostzegels, a čija je realizacija usmjerena na poboljšavanje života djece i omladine sa invaliditetom i njihovih porodica, kao i o eventualnoj budućoj podršci fondacije Kinderpostzegels.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. april 2012. godine -
Potpisan Ugovor sa Gradom Banja Luka - finansiranje dijela troškova Dnevnog centra "Moja luka"

 

9. april 2012. godine ,
Udruženje "Moja luka" potpisalo je ugovor sa Gradom Banja Luka o finansiranju dijela troškova pilot projekta
»Dnevni centar "Moja luka" - zbrinjavanje lica sa težim i kombinovanim smetnjama«.

Sadašnje okolnosti su takve da država ne nudi adekvatne programe zaštite, odnosno ne postoji zvanični sistemski program kojim bi se riješili problemi lica sa posebnim potrebama, pa je osnivanje dnevnog centra, trenutno jedina alternativa za neku vrstu socijalizacije i dnevnog zbrinjavanja omladine sa težim i kombinovanim smetnjama koja, po sadašnjim kriterijima, ne mogu da se uključe u proces obrazovanja.

Usluga dnevnog zbrinjavanja omogućava licima sa težim i kombinovanim smetnjama u razvoju da ostanu u porodici i da svoje potrebe zadovolje u sredini u kojoj žive, odnosno u svom prirodnom okruženju, te tako izbjegnu smeštaj u institucije. Korisnicima ova usluga pruža pozitivno i konstruktivno iskustvo boravka izvan porodice, dok se, istovremeno, porodici obezbjeđuje slobodno vrijeme za druge aktivnosti. Samim tim i nezaposleni roditelji dobijaju priliku da potraže zaposlenje i poboljšaju standard svoje djece i svojih porodica.

Do iznalaženja pravog i trajnog rješenja problema ove populacije, odnosno do osnivanja javne ustanove koja bi se bavila rješavanjem problema i pružanjem podrške licima sa posebnim potrebama bez obzira na njihovu starosnu dob, kategoriju i stepen njihovog onesposobljenja, realizacijom ovog projekta privremeno se zadovoljavaju posebne potrebe jednog broja korisnika Udruženja "MOJA LUKA", potiče volonterski rad sa licima sa posebnim potrebama i ukazuje na važnost rješavanja i ovakvih problema u našem društvu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

28. januar 2012. godine - Prva radionica u 2012. godini

 

28. januara 22. godine, članovi Udruženja "Moja luka" održali su radionicu, prvu u 2012. godini, u novom, još neuređenom prostoru, u ulici Jug Bogdana 4.

Objektivna prepreka brojnijem okupljanju članova Udruženja je problem čuvanja djece. Većina roditelja nema pomoć sa strane, a samim tim niti slobodno vrijeme za svoje aktivnosti i aktivnosti u Udruženju. Nekolicina roditelja se ipak uspije okupiti, s vremena na vrijeme, razmijeniti iskustva i saznati nove informacije vezane za rad Udruženja i realizaciju programskih aktivnosti.

Pozitivan pomak u rješavanju dijela problema jednog broja korisnika i članova Udruženja "Moja luka" predstavlja realizacija projekta "Mobilni tim". Roditelji su zadovoljni podrškom u kućnim uslovima  i radom sa njihovom djecom, koja su uglavnom zaboravljena od društva i prepuštena na brigu samo roditeljima.

Udruženje je i osnovano sa idejom da njegove glavne aktivnosti i programski ciljevi budu razvijanje usluga koje do sada nisu postojale u našem društvu, a  koje bi zadovoljavale potrebe lica sa posebnim potrebama i njihovih porodica. Jedna od takvih aktivnosti je i razvoj usluge dnevnog zbrinjavanja lica sa težim i kombinovanim smetnjama, koja bi predstavljala veliko rasterećenje za roditelje.

 

1

2

3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. januar 2012. godine -
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske podržalo projekat "Mobilni tim"

 

Rješenjem ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a na osnovu prijave Udruženja "Moja luka" na Javni konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za drugo polugodište 2011. godine, Udruženju "Moja luka" su odobrena novčana sredstva u visini od 5.400,00KM za sufinansiranje projekta "Mobilni tim".

 

Realizacijom projekta poboljšaće se kvalitet života socijalno isključene djece i omladine sa posebnim potrebama i njihovih porodica, te se ovim putem zahvaljujemo Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na razumjevanju i ukazanoj pomoći.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. januar 2012. godine - Prvi sastanak Udruženja u novom prostoru

 

22. januara 2012. godine,
članovi Udruženja "Moja luka" sastali su se prvi put u 2012. godini, u novom prostoru, u ulici Jug Bogdana 4.

Iako još uvijek neuređen, prostor je poslužio za okupljanje članova Udruženja i rezimiranje rezultata u 2011. godini.

Članovi Udruženja zadovoljni su postignutim rezultatima u prvoj godini postojanja i rada Udruženja. Udruženje je izašlo iz anonimnosti, nametnulo lokalnoj zajednici rješavanje dnevnog centra za lica sa težim i kombinovanim smetnjama, pokrenulo svoj prvi projekat za pomoć i podršku svojih korisnika, dobilo od Grada Banja Luka prostor na korištenje bez naknade, uspostavilo dobre odnose sa lokalnim institucijama i započelo svoju saradnju sa medijima.

U 2012. godini pred Udruženjem je veliki zadatak - realizacija pilot projekta
"Dnevni centar "Moja luka" - za lica sa težim i kombinovanim smetnjama", u saradnji sa
Gradom Banja Luka i Centrom za socijalni rad Banja Luka.

 

1

2

3
4

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIJESTI IZ 2016
VIJESTI IZ 2015
VIJESTI IZ 2014
VIJESTI IZ 2013
VIJESTI IZ 2012
VIJESTI IZ 2011

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAZAD

 

 

 

 

 

 

Sva prava zadržava Moja Luka 2021