16. decembar 2011. godine - Dodijeljen prostor na korištenje bez naknade

 

16. decembra 2011. godine, u odjeljenju za Stambeno-komunalne djelatnosti Grada Banjaluka, Izvršna direktorica Udruženja "Moja luka", Gordana Adamović-Đorđević, potpisala je ugovor kojim Grad Banja Luka dodjeljuje zajednički prostor na korištenje bez naknade, za udruženja "Moja luka" i "Djeca svjetlosti".
Potpisivanju su prisustvovale Slavica Ćurlić, iz Odjeljenja za stambeno-komunalne djelatnosti Grada Banja Luka i
Mirjana Kojić, predsjednica udruženja "Djeca svjetlosti" Banja Luka.

Prostor se nalazi u ulici Jug Bogdana 4, a primopredaja će biti izvršena 21. decembra 2011. godine.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. decembar 2011. godine - Udruženje započelo sa realizacijom svog prvog projekta

 

1. decembra 2011. godine, Udruženje "Moja luka" započelo je sa realizacijom svog prvog projekta. Projekat "Mobilni tim" namijenjen je socijalno isključenoj djeci i omladini sa teškim i kombinovanim smetnjama, a finansira ga holandska fondacija Kinderpostzegels, odnosno IN Fondacija – fondacija za socijalnu inkluziju djece i mladih u Bosni i Hercegovini (osnovana na inicijativu članica Savjetodavne komisije Cooperating Netherlands Foundation for Central and Eastern Europe (CNF CEE) za BiH).

 

02

03

04
05

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dana 24.10.2011

Sastanak Skupštine i članova Udruženja "Moja luka"

U Banjaluci je 24. oktobra 2011. godine održan sastanak Skupštine i članova Udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama i lica sa invaliditetom "Moja luka".
Na dnevnom redu je bio Izvještaj o radu Udruženja za II i III kvartal 2011. godine, te Plan rada za IV kvartal 2011. godine.
Članovi Udruženja su razgovarali o problemu porodica i zbrinjavanja djece, odnosno omladine sa posebnim potrebama poslije 15. godine života, jer u Banjaluci ne postoji Centar za lica sa posebnim potrebama. Donesen je zaključak da se trebaju kontaktirati lokalne vlasti i pokrenuti inicijativa o osnivanju Dnevnog centra za lica sa posebnim potrebama.

a
b
c
d
e
a b c d e

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. jul 2011. godine  -
Potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji sa JU "Centar za socijalni rad" Banja Luka

 

Predstavnici Udruženja "Moja luka" i predstavnici JU "Centar za socijalni rad" Banja Luka su 1. jula 2011. godine potpisali Memorandum o razumijevanju i saradnji.

S obzirom da kod nas još uvijek ne postoji zvaničan sistemski program za rješavanje problema lica sa posebnim potrebama, saradnja Udruženja "Moja luka" sa "Centrom za socijalni rad" Banja Luka je veoma važna sa stanovišta pružanja usluga mješovitog sistema socijalne zaštite, odnosno poboljšanja kvaliteta života lica sa posebnim potrebama i njihovih porodica.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. jun 2011. godine - Sastanak u Administrativnoj službi Grada Banjaluka

 

U Banjaluci je 9. aprila 2011. godine u Administrativnoj službi Grada Banja Luka, održan sastanak predstavnika Udruženja "Moja luka" sa načelnicom Odjeljenja za društvene djelatnosti, gosp. Ljiljanom Radovanović, i direktoricom Centra za socijalni rad Banja Luka, gosp. Borkom Vukajlović.

Na sastanku se, između ostalog, raspravljalo i o rješavanju problema socijalne isključenosti djece i omladine sa posebnim potrebama.

Predstavnici Udruženja "Moja luka" su naglasili činjenicu socijalne isključenosti omladine sa težim oštećenjima, odnosno djece sa višestrukim smetnjama nakon navršenih 15 godina života, jer ne postoji zvanični sistemski program kojim bi se riješili problemi ove populacije i njihovih porodica. S obzirom da u Banjaluci ne postoji centar za dnevno zbrinjavanje lica sa posebnim potrebama, istaknuta je potreba za njegovim osnivanjem, što bi predstavljalo i rješenje dijela problema lica sa posebnim potrebama i njihovih porodica.

Gosp. Radovanović je izjavila da u Gradu postoji razumijevanje za probleme ove populacije, te da će Grad Banja Luka podržati rješavanje problema i osnivanje centra za dnevno zbrinjavanje lica sa posebnim potrebama, ali je naglasila i potrebu da se u rješavanje problema trebaju uključiti i nadležne institucije i resorna ministarstva.

Dogovoreno je da se u Odjeljenju za društvene djelatnosti Administrativne službe Grada Banja Luka i u Centru za socijalni rad Banja Luka napravi analiza stanja, te da se iniciraju kontakti sa nadležnim institucijama kako bi se pokrenulo rješavanje problema lica sa posebnim potrebama i njihovih porodica i osnovao centar za dnevno zbrinjavanje lica sa posebnim potrebama u Banjaluci.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dana 05.04.2011

Sastanak predstavnika Udruženja "Moja luka" i predstavnika Projekta za mentalno zdravlje BiH
U Banjaluci je 5. aprila 2011. godine održan sastanak članova Skupštine Udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama i lica sa invaliditetom "Moja luka" i predstavnika Projekta za mentalno zdravlje BiH, tj. ekspertnog tima zaduženog za implementaciju aktivnosti na jačanju korisničkih udruženja.

Cilj Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini je osnaženje kapaciteta korisničkih udruženja u lokalnim zajednicama kroz pružanje edukativnih programa i grantova za male projekte.

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nakon provedene procedure, 11.10. 2010. godine,
Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama i lica sa invaliditetom "MOJA LUKA"
je upisano u jedinstveni registar udruženja građana kod Osnovnog suda u Banjaluci,
sa svojstvom pravnog lica.
Sjediste Udruženja je u Banjaluci, ulica Dositeja Obradoviċa 1.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.07. 2010. godine
održana je osnivačka Skupština Udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim
potrebama i lica sa invaliditetom "MOJA LUKA". Usvojen je program rada i izabrani organi upravljanja Udruženja.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIJESTI IZ 2016
VIJESTI IZ 2015
VIJESTI IZ 2014
VIJESTI IZ 2013
VIJESTI IZ 2012
VIJESTI IZ 2011

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAZAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sva prava zadržava Moja Luka 2021